Maintenance

Binnen Maintenance zijn wij gespecialiseerd in contractmanagement, met als speerpunten Service & Onderhoud, Monitoring en Technisch Beheer. Specifieke onderdelen zijn een 24/7 servicedesk, conditiegestuurd onderhoud (NEN 2767), meerjarenonderhoudsplannen en klantmanagementrapportages. Maar bovenal het borgen van bedrijfszekere installaties, want ook hier geld: uitval is geen optie. Met als resultaat voor onze opdrachtgevers: de hoogst mogelijke kwaliteit en beschikbaarheid. Wij lichten de opties graag nader toe.