Engineering & Consultancy

Engineering staat vaak aan de wieg van activiteiten die de klant helpen om diens processen beter beheersbaar te maken. Endenburg beschikt over hoogwaardige specialisten op het gebied van procesinstallaties, o.a. besturings- en noodstroominstallaties. Het vertalen van de klantbehoefte naar de best mogelijke technische oplossing staat, conform onze missie, centraal.

Onze ervaring en vaak vergaande technische kennis van specifieke klantenprocessen vormen een vruchtbare basis voor praktische consultancy-diensten. Daarbij worden Endenburg medewerkers ingezet als gerichte ondersteuning bij speciale projecten, en/of bij wijze van tijdelijke extra capaciteit.