Nieuw hoofdkantoor BP in Europoort

Endenburg betrokken bij uniek Design & Build project

 

Het nieuwe hoofdkantoor van BP (10.000 m2 BVO) in Europoort is een bijzonder project. Zowel de onderscheidende architectuur en het functioneel ontwerp, als de realisatie staan in het teken van innovatie, durf en technologisch kunnen. Onderliggend fundament is het vertrouwen van BP in het Design & Build concept. Het project vordert gestaag en nadert de oplevering.


De Design & Build aanpak voor het BP hoofdkantoor vereist topkwaliteit van alle betrokken partners: Groupa, DHV, Cordeel, A.de Jong Installatietechniek en Endenburg Elektrotechniek. Dat betreft niet alleen de afzonderlijke disciplines, maar ook de samenwerking op alle niveaus. Endenburg is er trots op deel uit te maken van het bouwteam dat het voorlopig ontwerp uitwerkte tot een definitief ontwerp.Het voorontwerp van BP, inclusief vraagspecificatie, vormde de basis voor het uiteindelijke Design & Build contract (conform UAV-GC).

 

Een uitdaging was dat alle technische knelpunten in het voortgaande ontwerpproces moesten worden opgelost binnen het bouwteam. Dus budgetneutraal en zonder af te wijken van de contractueel vastgelegde functionele en kwalitatieve eisen.

Het resultaat mag gezien woorden. BP krijgt een markant hoofdkantoor, met een opvallend ontwerp, waarbij het gebouw deels lijkt ‘verzonken’ in een fors zandlichaam. Dit artificieel aangelegde duin is een functioneel-esthetische oplossing om te voldoen voor de hoge veiligheidseisen.

Naast een veilige werkomgeving, biedt het BP hoofdkantoor de medewerkers ook alle voorzieningen om comfortabel en efficiënt te kunnen werken. Bovendien is het gebouwontwerp afgestemd op toekomstige ontwikkelingen, onder meer door de grote flexibele indeelbaarheid van de ruimte. Aansluitingen voor data, telefonie en WCD’s zijn aangebracht onder de verhoogde vloeren.

Kortom, BP realiseert in alle opzichten een bijzonder hoofdkantoor, dat ook qua uitstraling de bakens verzet.

Meer informatie over het nieuwe BP hoofdkantoor vindt u op: http://www.groupalive.com/group-a-projects/atrium-wall-bp-office/

JOS Rotterdam schakelt Endenburg Elektrotechniek in

Optimalisering brandveiligheidsvoorzieningen 32 scholen
De dienst JOS (Jeugd Onderwijs en Samenleving) van de gemeente Rotterdam heeft opdracht verstrekt voor de optimalisering en/of (deel)renovatie van de brandveiligheidsvoorzieningen in 32 scholen. Endenburg Elektrotechniek zorgt als hoofdaannemer voor de aansturing van de bouwkundige en werktuigbouwkundige activiteiten. Het gehele project wordt begeleid door adviesbureau Arcadis. Inmiddels zijn eerste scholen opgeleverd tot tevredenheid van de opdrachtgever. Medio april zal het totale project zal zijn afgerond.

Omvangrijk project
Het omvangrijke project omvat een breed scala brandveiligheids-voorzieningen. Dat zijn:
- brandmeld- en ontruimingsinstallaties;
- noodverlichtinginstallaties;
- blusmiddelen;
- bouwkundige voorzieningen zoals brandwerende deuren en puien;
- bouwkundige aanpassingen zoals zachtboardplafonds.

Programma van Eisen
De brandweer Rotterdam heeft in de aanloop objectgerichte rapportages opgesteld, deze dienen als basis voor een eerste inventarisatie van de brandveiligheidstatus. Daarbij worden aanwezige voorzieningen getest en getoetst aan de huidige normen. Op grond van de uitkomsten van deze inventarisatie heeft Endenburg Elektrotechniek een plan van aanpak opgesteld. Daarbij is voor de individuele brandmeldinstallaties –per school – een specifiek Programma van Eisen opgesteld (PvE).

Complete tekenwerk
De projectiespecialisten van Endenburg Elektrotechniek verzorgen de noodzakelijke projecties van specifieke installaties voor brandmelding, ontruiming en noodverlichtinginstallaties. Het complete tekenwerk, bouwkundig en installatietechnisch, gebeurt bij Endenburg. Dat is inclusief de eventueel ontbrekende digitale bouwkundige onderleggers.

School in bedrijf
Projectleider Kris van Essen is namens Endenburg nauw betrokken bij dit mooie, dat bijzondere omstandigheden kent. ‘Het is een gegeven dat de scholen, gewoon in bedrijf moeten blijven, terwijl wij de werkzaamheden uitvoeren. Niet eenvoudig, maar een mooie uitdaging, waarbij we de overlast voor leerkrachten en leerlingen tot een minimum beperken.‘ Daar kan men op vertrouwen, want Endenburg heeft de nodige ervaring met dit soort opdrachten. ‘We hebben vorig jaar nog ook al eens een vergelijkbaar project uitgevoerd, met 35 scholen in Ridderkerk.‘
Wat ook meespeelt is dat Endenburg Elektrotechniek alle kennis in huis heeft op het gebied van brandmeld- en noodverlichtinginstallaties. Daardoor is de realisatie van het project, van A tot Z in eigen hand, van de eerste inventarisatie tot en met het in bedrijfsstellen van de brandmeldcentrale. Ofwel korte lijnen, als extra waarborg voor de kwaliteit.

Nieuwbouw Stadsgehoorzaal Leiden

De realisatie van de (ver)nieuwbouwplannen rond de Stadsgehoorzaal in Leiden is een uitdagend en in veel opzichten complex project. Dat geldt ook voor de elektrotechnische voorzieningen, waarvan de uitvoering is toevertrouwd aan het Rotterdamse Endenburg Elektrotechniek.
Wout van Loon, verantwoordelijk projectleider bij Endenburg, licht de bijdragen van Endenburg toe.
‘Wij verzorgen de aanleg van algemene verlichting- en krachtvoorzieningen, de inbraak- en brandbeveiligingsystemen en de infrastructuur voor de intercom en datacommunicatie. Daarnaast zorgen we voor de aansluitingen voor de theatertechniek (licht & geluid). Dit onderdeel wordt weer geinstalleerd door een gespecialiseerd bedrijf.’

Niet recht toe, recht aan
Voor de werkzaamheden in Leiden worden uitgevoerd, is bij Endenburg in Rotterdam al veel voorbereidend werk verricht. ‘Onze afdeling Utiliteit zorgt ervoor dat de basis bestektekeningen van adviesbureau Halmos tot concrete werktekeningen worden uitgewerkt. Daar zit ook het nodige betonwerk in: uitsparingen voor leiding/kabeldoorvoeren, inbouwvoorzieningen voor contactdozen e.d...’

Het is allesbehalve een ‘gewoon’ project, oordeelt Wout van Loon. ‘Je hebt te maken met een mix van nieuwbouw en bestaande bouw, en het is een monument. Het is bepaald niet recht toe recht aan, je hebt allerlei hoeken en bochten, grote en kleine ruimten, en niveauverschillen. Je moet dus alles heel nauwkeurig op elkaar afstemmen.’
Kortom: een mooie uitdaging voor ons.