Investeren in opleiding

Endenburg Elektrotechniek hecht veel waarde aan goed opgeleide en vaardige medewerkers. We investeren stevig in scholingsprogramma‘s en stimuleren de ontplooiingsmogelijkheden voor onze individuele medewerkers.
Binnen Endenburg worden alle medewerkers opgenomen in de Endenburg Business School. Onder leiding van een extern scholingsinstituut wordt naast techniek ook gewerkt aan ontwikkeling van competenties, waaronder persoonlijke effectiviteit, leidinggeven en commerciële vaardigheden. De doelen, afspraken en vorderingen worden vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). De medewerker is de eigenaar van zijn eigen POP. De leidinggevende fungeert als coach, maar dit kan ook iemand anders zijn (intern of extern).